Конкурс 2021г.: резултати

Фондацията за развитие на правни изследвания обявява, че Научната комисия реши да не публикува правни статии и да не присъжда парични награди във връзка с конкурса си на тема „Правни инструменти за предотвратяване и санкция на корупцията в различните правни отрасли“. Причините са недостатъчен брой получени статии, които да отговарят на изискванията за публикация или за парична награда. Предвид тези резултати, Фондацията работи с цел промяна на формата на конкурса и ще обяви в най-скоро време новия формат за тазгодишното издание на конкурса. Управителите на Фондацията биха искали най-искрено да благодарят на участниците в Научната комисия за поетия ангажимент.