За нас

Цел.

Фондацията (в процес на учредяване) има за цел да подпомага развитието на правни изследвания в България с практическа приложимост и актуалност към момента на публикуването им, като резултатите от тези изследвания се споделят с широката правна общност.

За тази цел, Фондацията организира конкурси за научни съчинения (изследвания) с практическа приложимост в областта на правото, по които предоставя награда на победителя, ако бъде избран такъв.

Финансиране.

Наградите за първия конкурс са финансирани с частните средства на учредителите.

Учредители.

Фондацията е учредена от Андрей Георгиев и от Рудолф Ефремов.

Андрей Георгиев завършва магистратура по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и практикува като съдия в трето гражданско отделение на Софийски районен съд. Води упражнения по гражданско право – обща част, в Софийския университет и вещно право в Нов български университет. Автор е на редица статии в правни издания.

Рудолф Ефремов завършва бакалавър и магистратура по право в университет Paris-1 Panthéon-Sorbonne и завършва втора магистратува (LLM) в Cornell. Приет е в нюйоркската и парижката адвокатури и специализира в областта на банковото и финансовото право. Автор е на редица статии в правни издания.

Научна комисия.

Научните разработки се оценяват от научна комисия.

Научната комисия е независима: тя взима решения с абсолютно мнозинство от две трети от общия брой назначени членове, като всеки член има право на един глас.

Членовете на научната комисия не могат да бъдат освободени освен при изрично посочен мотив. Този мотив не може да включва несъгласие с друг член спрямо анализа на научните разработки.

Връзка с нас

Андрей Красимиров Георгиев
адрес за контакт: София 1612, бул. „Цар Борис III“, № 54, за Андрей Георгиев (лично)
адрес на ел. поща: r.efremov@pravni-izsledvania.com